Arat

Petržlen koreňový

Pre priamy konzum aj priemyselné spracovanie. Dlhšie biele korene. Vegetačná doba cca 153 dní od výsevu do zberu. Menej trpia hnilobu koreňov.

Growing days sowing: 
153