Topsport F1

Rajčiak

Kríčková odroda

Raná determinantná (kríčkové) odroda. Pre priamy konzum. Plody guľaté až ploche guľovité jasne červené. Priemerná hmotnosť plodu 90-110 g. Úroda cca 70 dní od výsadby.

Vegetačná doba od výsadby (dni): 
70
HR: 
Fol:0 /
Fol:1 /
Mi /
Pf:A,B,C,D,E /
ToMV /
Va:0