Skorý hybrid reďkovky. Guľovité žiarivo červené buľvičky. Vysoká odolnosť vybiehanie do kvetu. Odolný vyšeptávání a praskanie bulviček. Zdravé vzpriamené listy.

IR
For