Raná zelená špargľa. 100% bez antokyanov. Pre mierne a kontinentálne podnebie. Tvorí zelené, hladké a silné výhony. Vynikajúca chuť. Veľké rastliny vysoko vetviaci. Hustota výsadby: 5 rastlín na meter riadku.