Stopkový zeler s veľmi dlhými hladkými stopky. Vysoká odolnosť vybiehanie do kvetu. Vhodný pre čerstvý trh i priemyselné spracovanie. Úroda cca 83 dní od výsadby.

Vegetačná doba od výsadby (dni)
83
IR
Foa:2